Kulturforeningen

Bliv medlem af Kulturforeningen Amfivestsjælland

Har du adgang til netbank skal du blot indbetale et års kontingent, 100 kr. på
kort +73 – konto 86299771

Under meddelelse til beløbsmodtager bedes du oplyse din e-mail adresse.

Har du ikke adgang til netbank kan du kontakte foreningens kasser, Jan Østergaard enten på e-mail joe@amfivestsjaelland.dk eller på
telefon 28 18 39 99.

Som medlem af Amfi Vestsjælland:

 • Støtter du kulturforeningens arbejde
 • Medvirker du til aktiviteter på Amfiscenen
 • Bidrager du til vedligeholdelse og driften af anlægget
 • Hjælper du til forbedringer og indretning af huset
 • Kan du yde en frivillig indsats enten i bestyrelsen eller med praktisk hjælp
 • Modtager du nyhedsbreve fra kulturforeningen
 • Får du adgang og stemmeret til generalforsamlingen
 • Bliver du en del af et fællesskab om en lokal kulturel attraktion.

Kulturforeningen er kredsen af personer, firmaer og foreninger – der støtter og ønsker, at amfiscenen og det skabte kulturlandskab skal benyttes til gavn for oplevelser, livskvalitet, kreativitet og sundhed.

Bestyrelsen er garant for at formålet efterstræbes så langt økonomi og kvalitet kan bære. På scenen udøves forskellige kunstarter, hvor kulturen skal forstås og opleves meget bredt med bl.a.:

 • Skuespil
 • Korsang
 • Dans
 • Ballet
 • Sport
 • Musik
 • Udstillinger
 • Formidling

Både professionelle og amatører har deres berettigelse og unge talenter skal kunne afprøve deres drømme. Det tilstødende sølandskab skal udvikles og benyttes til aktiviteter på land og vand med bl.a.

 • Løb
 • Cykling
 • BMX
 • Kajak
 • Roning
 • Triatlon
 • Spejder
 • Fiskeri 
 • Formidling/læring
 • Modelsejlads
 • Mobiloplysninger

Mission:
At give borgerne berigende, kulturelle oplevelser af enhver art.

Vision:
AMFI Vestsjælland skal være det mest besøgte kulturcenter i Vestsjælland.

Her findes et varieret, oplevelsespræget og aktiverende indhold, som er berigende for alle – både nydere og ydere indenfor kultur, natur, motion og sundhed.

Et scenarie:
Du sidder på en tilskuerplads og ser ud over amfiscenen, hvor det industriskabte landskab i kombination med istidens kræfter har dannet kulisse med grønne skrænter, søens vandspejl og Bjergsted Bakker. På scenen oplever du professionelle kunstnere i teater, ballet og musik – og er det mørkt kan laserlys supplere din oplevelse til noget enestående akkompagneret med god musik.

På søen er der springvandskunst og musikken spiller på flydebroer. På land eksperimenterer unge talenter med professionelle kunstnere. En dag oplever du aktivitet ved rostævnet på 1000 meter banen, hvor du og din familie bliver inspireret til at leje kano eller kajak for at se det hele fra søsiden.

En anden dag tager du en motionstur på de anlagte naturstier rundt i sølandet, hvor du får informationer om stedets indhold, dannelse og historie. Andre er på vandre- eller cykelferie, hvor de overnatter i shelters med bålpladser, motionsredskaber ognaturlegeområder.

Mål inden 2015:

 • Plangrundlag for graveområdet syd for Bregninge Kirke til rekreative formål
 • 5 offentlige forestillinger på amfiscenen pr. år
 • 5 udlejninger til private eller firmaer pr. år
 • Solcelleanlæg på container
 • Fastholdelse af det kommunale tilskud på kr. 200.000
 • Budgetoverskud på kr. 50.000 pr. år
 • 10 besøg af skoler eller børnehaver for udnyttelse af tilgængeligt undervisningsmateriale
 • 200 medlemmer pr. år.

Vedtaget af bestyrelsen maj 2012