Historien om etableringen af Amfiscenen

På strækningen Holbæk – Kalundborg i et stort grusgravområde ligger landsbyen Bregninge. 

Tæt ved kirken ligger præstegården, med et areal på ca. 15 ha jord sydøst for landevejen . Dette areal besluttede menighedsrådet for snart 10 år siden at bortforpagte til grusgravning. se luftfoto

Daværende Vestsjællands Amt godkendte planen for grusgravning i 2003 og foreslog, at der i forbindelse med den krævede efterbehandling kunne laves det man kaldte ”Bregninge bys festplads og Friluftsteater”
Menighedsrådet ønskede at indtægterne fra forpagtningen skulle komme flest mulige borgere til gode. Provstiet og menighedsrådet godkendte derfor at yde et tilskud på 2 mill. kr. til projektering og opførelse af et amfiteater.

Der blev udarbejdet et kommissorium med følgende formål:
“At etablere et rekreativt område med et amfiteater som omdrejningspunkt for kulturelle aktiviteter i Kalundborg Kommune til gavn for såvel lokalsamfundet som for hele Region Sjælland”

For at få planerne realiseret blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af 8 personer: 2 medlemmer fra menighedsrådet samt 6 lokale ildsjæle, der alle ville gøre en ulønnet indsats for at få planerne realiseret. se arbejdsgruppen

Efter idéoplæg fra landskabsarkitekt og direktør for Hedeland, Erik Juhl, udarbejdede Opland landskabsarkitekter en plan for opførelse af et amfiteater med en rund scene på 300 m2 omgivet af en 7 meter høj jordvold der med en diameter på 80 meter giver ca. 800 tilskuerpladser fordelt på 10 terrasser. se skitse

Scenen dimensioner og faciliteter muliggør såvel store koncerter for Regionen, som mindre lokale aktiviteter.

I tilknytning til amfiscenen etableres ca. 400 parkeringspladser, samt toiletbygning og scenefaciliteter.

Hele projektet er budgetteret til ca. 6 mill. kr. se økonomi

Ved licitationen efteråret 2007 blev Anlægsgartnerfirmaet P. Malmos A/S valgt til anlægsopgaven.

Fremtidsplaner
Foran teatret mod syd er der en sø på 15-20 ha. Med tiden vil denne ved grusgravning blive udvidet til ca. 50 ha.
For at tilgodese ønsket om en alsidig kulturelt og idrætslig udnyttelse af hele naturområdet, er nedsat en arrangementsgruppe, som sideløbende arbejder med planer for udnyttelse af amfiteatret og det tilknyttede naturområde.
November 2008, er med støtte fra Udvikling Nordvestsjælland, afholdt en projektseminar om ønsker, idéer og vision. download rapporten her.