Alsang/kortræf

18. juni kl. 15:00

Kære Publikum
Det er med ærgerlig beklagelse at måtte meddele aflysning af emnet søndag d. 18. juni 2017.
Desværre har et flertal af korene med kort varsel givet afbud til medvirken i det gode initiativ. Det har været drøftet om arrangementet kunne afvikles på trods af afbud, men hensigten med initiativet er ”gået fløjten”, når kun få kan deltage.
Bestyrelsen for AMFI vil gerne sige tak til jer, der havde til hensigt at deltage og samtidig beklage den nødvendige beslutning.
Med venlig hilsen
Dan Bisp
formand
Alsang og kortræf på Amfiscenen i Bregninge den 18. juni 2017 kl. 15:00

Der er gratis adgang for publikum på Amfiscenen i Bregninge, når der den 18/6 kl. 15 afholdes Alsang og kortræf.

I arrangementet medvirker hele 9 lokale kor: KorVision, Motetkoret, Overbjergkoret, Heartbeat, Folkekoret, B&U koret, Vestsjællands Kammerkor, Buerupkoret og Gospelkoret. Korene vil alle både synge soloafdelinger – og synge ”Alsang” sammen med publikum. Arrangementet åbner med fællessang ”Der er et yndigt land” og afsluttes med ”Danmark nu blunder”. Det hele afvikles under ledelse af organist og dirigent, Teresemarie Lisiux.

Korene og Kulturforeningen Amfi Vestsjælland håber på godt vejr og mange sangglade publikummer. Arrangementet er støttet af B. O. Jørgensens Fond og Kalundborg Kommune.

Der kan i servicebygning ved Amfiscenen bl.a. købes kaffe og kage, øl, vin og vand, samt grillpølser med brød.