ÅRSBERETNING 2016 for Kulturforeningen Amfi Vestsjælland

Bestyrelsen for AMFI Vestsjælland har følgende at berette om det 7. år i foreningens historie, som rækker fra d. 02. november 2009 til generalforsamlingen i dag d. 02. maj 2017. Man kan jo optimistisk sige: Efter de syv magre kommer nu de syv fede – og hvad kan det så ikke blive til !!

2016 har på mange måder været et givtigt år for foreningen og dermed for dem, der besøger stedet. Der er gennemført adskillige indkøb, skabt fornyelser og indgået aftaler.

Indkøb:

Det har været vigtigt for bestyrelsen at sikre foreningens økonomiske stabilitet. Derfor har vi anskaffet udstyr til vedligehold af arealerne frem for at betale maskin  – og arbejdskraft til opgaverne. Det har dog vist sig nødvendigt, at betale professionel pleje af terrasserne.

 • Slåmaskine
 • Buskrydder
 • Container
 • Redskabsskurmaterialer
 • Fliser
 • Logo i rustfrit stål
 • Alubordplader
 • El – grill

Alt sammen materiel, som ikke skal købes i år og som vil spare på driften.

Fornyelser:

Det har kun været muligt at opgradere muligheder og faciliteter fordi den frivillige arbejdskraft står i spidsen og medvirker.

 • Flisebelægning under ny container og under pizzaovn
 • Redskabsskur mellem de to containere
 • Gennemgravning af sejlrende mod sydvestlige søområde
 • Fadbamseborde
 • Indgangsportal færdiggjort

Aftaler:

Uden aftaler med professionelle firmaer og udøvere kan vi ikke honorere vore ambitioner. Således var det afgørende nødvendigt, at NCC gav tilladelse til gennemgravning mod syd og at Region Sjælland ligeledes gav sit tilsagn – for at vi i det hele taget at turde gå igang. Nu er der hul igennem og dermed er der skabt mulighed for ad åre, at der kan etableres en 1000m konkurrencebane for robåde og kajakker.

Det var et meget vådt år 2016 især vinter og forår. Det forårsagede at vandstanden steg alarmerende højt og helt op til flisescenekanten. Regulering af vandspejlet med afløb til Bregninge å lå og ligger heller ikke nu lige om hjørnet. Men et kalundborgfirma – Envireronement Solutions viste sig at kunne bruge vores søområde til en slags showroom for udlægning af pipelines. Så firmaet bruger os og de lægger pipelines ud foran scenefliserne for at undgå oversvømmelse med skader til følge. En rigtig win win situation, som der ike har været  behov for endnu.

Vi har naturligvis ikke anskaffet slåmaskine og buskrydder uden at de betjenes – og det gør Per, Henrik og Stefan. Tak for det.

Samarbejdet med Bregninge Beboerforening er godt og skal derfor have en positiv plads i beretningen.

Arrangementer.

Udover mindre arrangementer og nu flere udlejninger, har AMFI budt på:

 • Veteranbiler hver anden onsdag i lige uger fra maj til september. Mange bilglade entusiaster vender AMFI om onsdagen, og det må siges, at en tradition er skabt.
 • Medarbejder / hjælperarrangement med bl.a. bagning af pizzaer i den nye ovn fremstillet af materiel fra grusgravningens knuseværk – og med professionelt arbejde udført af Jakob smed.
 • Pinsegudstjeneste med forudgående pilgrimsvandring i området.
 • Beatles Revival.
 • Hans med Lotte Riisholt og regionsrådsformand Jens Stenbæk.
 • Svend Nicolaisens Orkester
 • Kim Larsen Jam
 • Mogensen Band

I gennemsnit har der været 250 gæster pr. arrangement. Vores mål om 400 gæster mener vi er indenfor rækkevidde, når kvalitet og nyhedsværdi i udbuddet stiger i takt med foreningens formåen og risikovillighed – men initiativerne afstemmes altid i forhold til den økonomiske status. Se flotte billeder af arrangementerne på hjemmesiden www.amfivestsjaelland.dk

 

Økonomien og dermed resultatet for 2016 bærer naturligvis præg af de massive investeringer, så et årsresultat på kr. 96.000 må siges at være endog meget tilfredsstillende – og vi har stadig ” hår på brystet” i form af kassebeholdningen på kr. 275.000. Fremtiden ser god ud, men uden det basale rygstød fra Kalundborg Kommune kan vi ikke agere, som vi gør – og da slet ikke med god økonomisk samvittighed. Så tak for støtten til gavn for kulturlivet i det ydre Kalundborg.

 

Målopfyldelse med tilbageblik og fremsyn.

I årsberetningen for 2013 blev det b.la. nævnt at:

 • Vi gerne ville tage hul på et rostadion
 • Vi gerne ville have en overdækning
 • Vi gerne ville have en skulpturpark
 • Vi gerne ville have en bade/ bådbro
 • Vi gerne ville fastholde partnerskabsaftalen med Kalundborg Kommune
 • Vi gerne så 5 udlejninger pr. år
 • Vi ville gennemføre 5 forestillinger år
 • Vi gerne vil være 200 medlemmer

Hvordan er det så gået?

Gennemgravningen mellem de to søer er gennemført for 30.000 kroner, så der er taget hul. Vi har købt en minioverdækning til mindre bands m.m., men der mangler i sandhed nogle skulpturer, så ordet ”park” kan bruges. Vi har netop besluttet at søge Friluftsrådet om en broløsning og partnerskabsaftalen med Kalundborg Kommune fungerer stadig. Fire udlejninger og 7 arrangementer må siges at være godt gået. Medlemstallet med ønsket om 200 er vanskelig at opnå, hvorfor bestyrelsen har indstillet, at et medlemskab er for livet, når man én gang for alle betaler kontingent på kr. 200. Visioner er gode at have og når vi delvis lever op til dem, er det i grunden ikke så galt.

Årets 2017 arrangementer kan du få oplyst på hjemmesiden                                  www.amfivestsjaelland.dk

Udover den daglige drift, som kræver mange frivillige timer er der udfordringer til ethvert arrangement. De tages op og løses af mange ihærdige hjælpere, som hermed skal have stor tak og ros.

Bestyrelsen ser tilbage på et godt og positivt 2016 og retter blikket og arbejdskraften mod 2017 til gavn for borgernes oplevelser med KULTUR i NATUREN på AMFI.

Med disse ord stilles beretningen til rådighed for medlemmernes spørgsmål og bemærkninger.

P.b.v.

Dan Bisp

formand