Nytårsbrev til medlemmerne

KULTURFORENINGEN AMFI VESTSJÆLLAND

 

Kære medlemmer

Godt NYTÅR

I det forgangne år har vi haft et flot program, som vi mener at kunne leve op til i 2018.

Derfor ser vi frem til at møde mange mennesker på ”scenen ved søen” til fælles fornøjelse og glæde over, at der også er kulturelle arrangementer udenfor Kalundborg.

Det nye tiltag med livslangt medlemskab for blot kr. 200 ser ud til at virke. Men vi mangler stadig 150 medlemmer i at nå målet på 200. Det skal nok komme – og det er væsentligt for opnåelse af støtte fra diverse fonde.

Friluftsrådet og OJ-fonden har doneret midler til anskaffelse af en badebro, som skal være klar i løbet af 2018. Det er meningen, at den også skal være forløberen til en platform for isætning af kajakker og robåde.

Økonomien har en tilfredsstillende balance, hvorfor der er levnet plads til køb af matr.nr. 5a med direkte adgang til sø arealet. Hensigten med købet er at sikre os den bedste råderet til søbredden – på sigt for at være i første række til den forhåbentlig kommende robane på 1000m.

Husk generalforsamlingen d. 8. maj 2018 kl. 19.00 i servicebygningen. 2018 programmet kan du se på hjemmesiden www.amfivestsjaelland.dk

Dit medlemskab er et udtryk for lokalt engagement med interesse for at støtte en kulturforening, der arbejder udviklingsorienteret i et bredt spektrum indenfor begrebet KULTUR.

Det gør vi for at leve op til vores nøgleord:

KULTUR i NATUREN

 

Med venlig hilsen

p.b.v.

Dan Bisp